บริการทำ FACEBOOK ADS

ปรึกษาแผนการตลาดฟรี!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name

เพิ่มยอดขายธุรกิจคุณด้วย FACEBOOK ADS

ปัจจุบัน Facebook มีสมาชิกที่ใช้งานแพลตฟอร์มอยู่กว่า 950 ล้านคนทั่วโลก มี Traffic สูงกว่า 5 พันล้านครั้ง และมีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มกว่า 10 นาที ต่อครั้ง ซึ่งคุณสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ บน Facebook ในการทำโฆษณาวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยคุณสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า ทั้งเพศ ช่วงอายุ สถานที่ตั้ง รวมถึงพฤติกรรม และความสนใจของลูกค้า

ซึ่งจะทำให้คุณสามารถสื่อสารกับลูกค้าคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งธุรกิจ B2B และ B2C ซึ่ง Facebook เป็นช่องทางที่ค่อนข้างมีความสำคัญมากทั้งการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก หรือสร้างยอดขายให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

ก้าวข้ามผ่านคู่แข่งของคุณกับผู้เชี่ยวชาญด้าน

Performacne Marketing

Rockettier Marketing ทีมได้รวบรวมกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านที่จะช่วยจัดการดูแลแคมเปญของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพแคมเปญอย่างสม่ำเสมอทั้งวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกลูกค้าคุณ เพื่อจัดทำสื่อโฆษณาที่ตอบโจทย์ เจาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อกลุ่มลูกค้าที่ใช่ เพื่อการเพิ่ม Reach, Engagement, Conversion, Lead Generation อย่างมีประสิทธิภาพ 

พร้อมทั้งการจัดทำ Ads Funnel เพื่อเปลี่ยนลูกค้าของคุณ ให้กลายเป็นลูกค้าประจำ ซึ่งจะเป็นลูกค้าที่ใช้บัดเจทค่าการตลาดน้อย แต่มีโอกาศซื้อสินค้าคุณซ้ำสูงที่สุด

ปรึกษาแผนการตลาดฟรี!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name